O NÁS

Na základě zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů a podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. vzniklo v roce 2009 Společenství vlastníků bytových jednotek Chobotská 1724, Brandýs nad Labem.

Úplný výpis z rejstříku společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Chobotská 1724, S 10558 vedená u Městského soudu v Praze zde. (aktualizace dne 5. února 2020)

V letech 2010 – 2011 byla provedena rekonstrukce venkovních a vnitřních části bytového domu.

V roce 2013 byla provedena rekonstrukce výtahu.

Od roku 2012 máme ve vntřních prostorech bytového domu nainstalován kamerový systém se záznamem.

V říjnu 2020 byla provedena rekonstrukce fasády a její čištění.

V současné době máme 32 spoluvlastníků bytových jednotek.

SVJ spolupracuje se společnostmi: učetnictví a správcovství StartUp CZ s.r.o.; úklidová firma Jiří Šedina; výtahy Schindler CZ a.s.; bezpečnostní služba ELES spol. s r.o. (kamerový systém); antény, satelity firma Jan Matějka – SERVIS GARANT, Veleň a další.


Z fotoarchivu – před rekonstrukcí:


Z fotoarchivu – rekonstrukce paneláku:

Zdroj: fotoarchiv SVJ Chobotská 1724, Brandýs nad Labem